PROBEREN TE BEGRIJPEN

ik geloof dat in kunst meer werkelijkheid ligt besloten dan in de werkelijkheid zelf

Het is deze werkelijkheid waarnaar ik op zoek ben en die ik met anderen wil delen. In beeld en woord.

wat de moeite waard is gemaakt te worden is ook de moeite waard gezien te worden

Ik weet niet anders dan dat ik dingen maak en schrijf. Het helpt mij om de wereld waarin ik leef beter te begrijpen en er mijn plek in te vinden. Als ik iets maak, geniet ik van het materiaal waarmee ik werk en de mogelijkheden die het biedt. Het liefste gebruik ik materiaal op een wijze waarvoor het meestal niet is bedacht of wordt gebruikt. Met deze manier van werken voel ik mij vrij en zie ik altijd nieuwe kansen. Dit geeft mij een groot geluksgevoel. Als ik schrijf, dwing ik mijzelf beter naar de wereld te kijken en na te denken. Dingen maken en schrijven helpt me te dromen, maar weerhoudt me van zweven. Het geeft me een concreet gevoel van plaats en van tijd.

een lijn is een stip die uit wandelen ging (Paul Klee)

Mijn kunst is een zoektocht naar onze identiteit: wie we zijn, wat ons beweegt, hoe en waarom we veranderen. Een zoektocht naar sporen, flarden en aanwijzingen daarvan in woorden en beelden van de plek die we thuis noemen, van ons dagelijks doen en laten, van onze gewoonten en gebruiken.

Voor mij is vooral het verzamelen en ordenen van die woorden en beelden van belang. Een verzameling is een afspiegeling van een stukje van de wereld en door het op verschillende manieren te ordenen en te presenteren, krijgt het een andere betekenis.

De zoektocht, het verzamelen en het ordenen, het maken en schrijven, dit hele proces van verwondering, vragen en onderzoek, is voor mij het feitelijke werk, de echte kunst. Het is een poging om de verhouding met de ons omringende wereld in beeld te brengen. In kleine stukjes, als werelden in een notendop, als hedendaagse wonderkabinetten.

Mijn werk is multimediaal. Het bestaat uit beeld, boek, tekst en installaties. Ik werk in uiteenlopende technieken zoals grafiek en fotografie en maak gebruik van verschillende materialen.

en verder… het blijft proberen

… de juiste woorden te vinden …

“What makes one group of humans different from another? In this program, Stephen Fry argues that above all, it is the way they speak—be it a national language, regional dialect, or even class variation. Visiting markets in Kenya and call centers in Newcastle, Fry charts the shifting patterns of lingua franca and the inexorable spread of Globish (global English). Topics include English accents (with Ian McMillan); multilingualism; Jewish humor and Yiddish; an Irish soap opera that’s keeping the Irish language alive; language death in Provence; the survival of Basque and the revival of Hebrew; the French Academy; and languages used by the Turkana people of Kenya. A BBC Production. Part of the series Fry’s Planet Word. (59 minutes).”

en te blijven leren

door uitwisseling met anderen, door open te blijven staan, door opleiding, door ervaring

Na mijn middelbare school studeerde ik gezondheidswetenschappen en rechten in Maastricht. Ik studeerde af in gezondheidsrecht en -ethiek. Met mijn doctoraal op zak kon ik een baan krijgen bij the National Institue of Health in Canberra, Australia. Daar werkte ik een jaar mee aan een onderzoek naar de inzetbaarheid van verplegend personeel in de meest afgelegen gebieden van dit immense continent. Na deze eerste werkervaring, ging ik terug naar Nederland. Daar werkte ik tot mijn 35e in diverse beleids- en managementfuncties in de gezondheidszorg. Eerst als beleidsmedewerker bij de overheid en in een ziekenhuis. Daarna als secretaris van de Raad van Bestuur en hoofd Stafbureau Patiëntenzorg van een groot algemeen ziekenhuis. Op mijn 35e gooide ik het roer radicaal om en ging ik naar de kunstacademie (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). In 2002 rondde ik de opleiding autonome beeldende kunst af in de studierichting vrije grafiek. Hierna volgde ik nog een specialisatie handboekbinden. Naast mijn beeldende werk houd ik ruimte vrij voor reflectie: schrijven, intervisie en onderwijs. De belangrijkste levenslessen van de laatste jaren haalde ik uit intensieve mantelzorg. Door de zorg zelf en door de invloed die dit heeft gehad op mijn werk, op mijn thuissituatie en op mij als persoon. Door deze ervaringen ben ik mij intens bewust geworden van de relatie tussen creativiteit en levensenergie. En ben me daar beroepshalve specifieker op gaan richten.

Inge van den Thillartover mij