fluently frozen

Deze serie linosnedes is geïnspireerd op de organische vormen van water in vloeibare en bevroren toestand.

Inge van den Thillartfluently frozen