KUNSTMAAND AMELAND

1 – 30 november 2019

‘In den beginne was het woord’… maar hoe zag die plek er dan uit? Op Ameland laat ik daarvan mijn letterlijke en landschappelijke verbeeldingen zien. In zwart wit en in kleur.

Voor mij is ‘indenbeginne’ een plek die zich onttrekt aan de tijd. Zonder begin, zonder einde. Een landschap van ongereptheid en van belofte. Waarin nog alles mogelijk is. De werken gaan over de verbeelding van dat landschap. Een verbeelding in woord, beeld en getal.

In een deel van de werken gaat het over een letterlijke verbeelding van ‘in den beginne was het woord’ en de relatie met de tijd. Als je ‘in den beginne’ herhaalt, ligt het ‘einde’ letterlijk besloten in het ‘begin’. En deze herhaling is tot in het oneindige door te trekken. De composities geven uitdrukking aan bestaande tijdsconcepten (zoals lineair, cyclisch, samenballend, uitdijend).

Tijdens Kunstmaand Ameland exposeren meer dan 100 kunstenaars uit binnen-en buitenland op bijzondere locaties verspreid over het hele eiland. Het thema van dit jaar is In Beweging. “Kunst is het product van creatieve menselijke uitingen. Elke definitie van kunst is cultuurspecifiek en tijdgebonden. Ook binnen eenzelfde cultuur kunnen opvattingen over kunst evolueren: er ontstaan nieuwe genres en er ontwikkelen zich andere kunstvormen, waardoor het idee over de functie en de aard van kunst verandert; het is in beweging.”

Mijn werk is te zien in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad in Nes.

Voor meer informatie: www.kunstmaandameland.com

Inge van den Thillartkunstmaand Ameland